Skapa sociala berättelser och seriesamtal med Ritprata

Med iPad-appen Ritprata skapar du sociala berättelser & seriesamtal
som du enkelt kan dela med andra.


App Store   Ladda ner Ritprata

Ritprat har fantastiskt många fördelar för personer med autismspektrumtillstånd. Att göra kommunikationen visuell är i sig ett bra hjälpmedel. Visuellt stöd gör att det blir lättare att behålla fokus i ett samtal.

Föreläsare & författare Gunilla Gerland

Sociala berättelser

Sociala berättelser är skrivna och ritade små berättelser som används för att förklara situationer och hur andra tänker och känner.

Seriesamtal

Seriesamtal är ritsagor som kan användas för att visualisera kommande händelser och aktiviteter.

Kreativt verktyg

Appen Ritprata kan användas på flera olika sätt t.ex. för att utveckla sin skriv- och läsförmåga, göra serieböcker och dokumentera.