Kontakt & support

Vi ser att det finns ett stort behov av digitala hjälpmedelsappar som bidrar till en fungerande och lycklig vardag. Med modern teknik behöver inte hjälpmedel vara varken statiska, otillgängliga eller dyra. Vi utvecklar alla appar tillsammans med våra slutanvändare.

Anna Stam & Matti Ryhänen

Kontakt och support

Du kan komma i kontakt med oss via Twitter eller e-post. Vi finns här:
support@cmonalice.se och här www.twitter.com/ritprata

Digitala hjälpmedel

Vi ger också ut appen Pratklocka som är en visuell timmer med röstinspelning som påminnelsefunktion.
Kolla in den här: Pratklocka hos AppStore