Om Ritprata

Ritprata är ett komplett verktyg för att skapa sociala berättelser och serieberättelser på ett lekfullt och motiverande sätt.

Ritprata gör det lättare att förstå vad som händer i samspelet mellan människor, något som kan vara extra svårt om du t ex har en neuropsykiatrisk fuktionsnedsättning, t ex Aspergers syndrom eller en annan autismspektrumdiagnos. Berättelserna kan ni enkelt dela med e-post, t.ex. mellan hem och skola.

Ritprata innehåller många färdiga figurer och illustrationer för att enkelt skapa sociala berättelser och seriesamtal. Ni kan även rita, skriva, spela in ljud, använda kameran och infoga egna bilder. Välj det som funkar bäst för er!

Funktioner

Samtliga funktioner i appen Ritprata har tagits fram i samråd med barn, föräldrar och pedagoger och andra som är kunniga inom området. Appen utvecklas löpande hela tiden och ni kommer alltid ha möjlighet att uppdatera till den nyaste versionen kostnadsfritt efter det att ni köpt appen.

Om att ritprata

Ritprata är ett sätt att visualisera situationer och sätta fokus på ett samtal. Vad var det som hände? Vad skulle du kunna göra istället? Hur känns det? Ritprata kan också visa på ett bra sätt hur andra personer upplever en situation och skapa förståelse för andra människors perspektiv. Appen kan även med fördel användas för att dokumentera sin dag.

"Appens fördelar är framför allt att det blir snyggt, att det är lätt att spara alla ritprat på samma ställe (och dela dem med andra) och inte minst att det mesta, både för barn och vuxna, blir lite roligare om man får använda en surfplatta. Här har vi ett verktyg som kompenserar för flera av kärnsvårigheterna vid autism: kommunikation, socialt samspel, mentalisering (perspektivtagande) och förmåga att föreställa sig saker. Kan vi då i omgivningen låta bli att använda det verktyget? Det självklara svaret är nej. Samtidigt passar givetvis inte allt alla. Människor med autism är olika och vi tvingar inte på någon något de absolut inte vill ha. Men har man autism måste man få prova innan man vet om det kan vara till hjälp och min erfarenhet är att ritprata som metod är till stor hjälp för många."

Gunilla Gerland, författare och föreläsare med lång erfarenhet av att arbeta med människor med autismspektrumtillstånd.

Ritprata stöttas av Stiftelsen Autism